Home > News & Tips > Customs > เช็กด่วน! ผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบไหน นำติดตัวเข้าไทยได้ 

เช็กด่วน! ผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบไหน นำติดตัวเข้าไทยได้ 

พฤษภาคม 15, 2024 | 74 views

นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทย บางคนอาจมีความจำเป็นต้องนำผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนตัวบางอย่างติดตัวมาด้วย และเป็นที่รู้กันดีว่าทุกประเทศล้วนมีข้อห้ามในการนำเข้าเกี่ยวกับยาหรือสมุนไพรต่าง ๆ ทำให้ต้องควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก ส่วนกฎหมายไทย มีเงื่อนไขการนำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบางอย่างที่ได้รับอนุญาตให้นำติดตัวเข้ามาได้ ไปดูกันเลย…

ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส

 • นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม เมล็ดกาแฟ เครื่องดื่มพร้อมชง พืชผักผลไม้แห้ง ไม่เกิน 5 กก./5 ลิตร 
 • กาแฟชนิดฟรีซดรายและชา สารทดแทนความหวานชนิดแห้ง เครื่องเทศแห้งจากพืช อาหารแห้งจากสัตว์ ไม่เกิน 1 กก.
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับรับประทานไม่เกิน 6 เดือน ต่อ 1 รายการ (รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 รายการ)
 • ขนม ผลิตภัณฑ์เส้น ธัญพืช เนื้อสัตว์แปรรูป พืชผักผลไม้สดและแปรรูป ไม่เกิน 10 กก./10 ลิตร
 • ผลิตภัณฑ์แต่งรสหวานชนิดเหลว ซอส เครื่องปรุงชนิดเหลว/กึ่งเหลว น้ำมันและไขมัน เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 10 กก./10 ลิตร
 • ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารก อาหารทางการแพทย์ นมแม่ ไม่เกิน 10 กก./10 ลิตร

ยา เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร เครื่องสำอาง

 • ยาสำหรับใช้เฉพาะตัวเองไม่เกิน 30 วัน
 • เครื่องมือแพทย์ ปริมาณเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้เฉพาะตัวเอง โดยต้องมีเอกสารรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ + หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์และรับรองว่าไม่นำไปจำหน่าย +ใบรับรองแพทย์
 • วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 2-4 เพื่อใช้เฉพาะตัวเอง ต้องมีใบรับรองแพทย์กำกับ
 • ยาเสพติด กรณีนำมารักษาโรคเฉพาะตัวเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากกองวัตถุเสพติด อย. ก่อนถึงจะนำเข้าได้
 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัวเอง ไม่เกิน 90 วัน (ต้องมีรายละเอียดเพื่อตรวจสอบ)
 • เครื่องสำอางชนิดละไม่เกิน 6 ชิ้น รวมไม่เกิน 30 ชิ้น 

** ห้ามนำเข้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง 

ของใช้ในครัวเรือน (ที่มีส่วนผสมของวัตถุอันตรายจำพวกสารเคมีต่างๆ ) 

 • วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ชนิดที่ 1 ต้องแจ้งข้อเท็จจริงก่อนนำเข้ามา และชนิดที่ 2 และ 3 ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อใช้เอง ได้ไม่เกิน 5 กก./5 ลิตร

ที่มา : ศูนย์บริการศุลกากร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ccc.customs.go.th

รูปโดย: xb100

Was this article helpful?
YesNo