ภาคกลาง

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ภาคเหนือ

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย

ท่าอากาศยานน่าน

ท่าอากาศยานพิษณุโลก

ท่าอากาศยานสุโขทัย

ท่าอากาศยานปาย

ในประเทศ

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออก

ท่าอากาศยานตราด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่าอากาศยานขอนแก่น

ท่าอากาศยานนครพนม

ท่าอากาศยานนครราชสีมา

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ท่าอากาศยานสกลนคร

ภาคใต้

ท่าอากาศยานตรัง

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

  • 598 หมู่ที่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  • 0-7545-0545

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย

ท่าอากาศยานระนอง

ท่าอากาศยานชุมพร