Home > Logistics & Goods > อุตสาหกรรมเป้าหมาย > อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

1 ใน 12 S-Curve ที่น่าจับตาในอนาคตของกลุ่มอุตสาหกรรม MICE ที่ได้เริ่มดำเนินการวางแผนการลงทุนไว้ในประเทศไทยบ้างแล้ว เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มหลักคือกิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานพาหนะและระบบอาวุธเพื่อการป้องกันประเทศ

เช่น ยานไร้คนขับเพื่อการป้องกันประเทศ, หุ่นยนต์สำหรับการปฏิบัติการทางทหาร, อาวุธและเครื่องช่วยฝึกเพื่อการป้องกันประเทศและชิ้นส่วนต่างๆ  เป็นต้น


ภาพหลักของ “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ในประเทศไทยที่ภาคการลงทุนมุ่งวางแผนส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่น่าจับตามองของภูมิภาคนี้ เป็นอุตสาหกรรมซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในด้านการผลิตและซ่อมยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์การทหาร โดยแบ่งออกมาให้เห็นเป็นภาพชัดเจนใน 4 กลุ่มงานดังต่อไปนี้ 

1

กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานพาหนะ และระบบอาวุธเพื่อการป้องกันประเทศ

ได้แก่ยานพาหนะจำพวก รถถัง รถเกราะ หรือยานพาหนะรบ ยานพาหนะช่วยรบ ชิ้นส่วนเฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม 

2

กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับเพื่อการป้องกันประเทศและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม

หมายถึง ระบบยานภาคพื้นไร้คนขับ เช่น หุ่นยนต์สำหรับการปฏิบัติการทางทหาร, ระบบยานทางน้ำไร้คนขับ เช่น ยานผิวน้ำ/ใต้น้ำไร้คนขับ, ระบบอากาศยานไร้คนขับเช่น อากาศยานไร้คนขับแบบปีกติดลำตัว/ปีกหมุน/ผสม, ชิ้นส่วนเฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม เช่น ตัวโครงสร้างหลัก แขนกล มือจับ ระบบติดต่อสื่อสาร ระบบกล้อง ระบบสมองกล ระบบไฟฟ้า และแบตเตอรี่

3

กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธและเครื่องช่วยฝึกเพื่อการป้องกันประเทศและชิ้นส่วน ด้านการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธ

เช่น อาวุธปืน กระสุนปืนระบบจรวด รวมทั้งระบบควบคุม รถยิงหรือสิ่งนำพาไปของระบบจรวด, ชิ้นส่วนเฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม

4

กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ

ได้แก่จำพวก เสื้อเกราะกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นเกราะหรือโล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด

ข้อควรรู้

อุตสาหกรรมด้านการทหารเหล่านี้จะส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้มาสร้างฐานการผลิตในภาคเศรษฐกิจ ในอีกมุมหนึ่งยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงในการป้องกันประเทศให้ไทยไปในตัวอีกด้วย

Was this article helpful?
YesNo