Home > News & Tips > Customs > เคล็ดลับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อจัดนิทรรศการ

เคล็ดลับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อจัดนิทรรศการ

สิงหาคม 28, 2023 | 1124 views

ปัจจุบันอุตสาหกรรม Healthcare ด้านการแพทย์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลายประเทศที่เป็นศูนย์กลางการจัดงาน MICE มักจะมีการจัดนิทรรศการหรือประชุมวิชาการด้านการแพทย์เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านนี้ในระดับนานาชาติอยู่เสมอ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์สำหรับเพื่อใช้จัดแสดงในแต่ละครั้ง

มาดูกันว่าการนำเข้าลักษณะไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม MICE และสามารถยื่นคำขอผ่านช่องทางมาตรา 27 ตามกฎหมายได้

การผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 (5) 

  • การผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จำเป็นเพื่อจัดนิทรรศการ
  • การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จำเป็น เพื่อจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมเชิงประวัติศาสตร์ของการออกแบบ และศึกษาเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า

วิธีการการยื่นคำขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 27 

  1. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและเปิดสิทธิในการใช้งานเข้าระบบมาตรา 27

เอกสารประกอบ

  • หนังสือมอบอำนาจ 
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 
  • หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน 

2. ยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานเปิดสิทธิ์ อาคาร 6 ชั้น 3 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระยะเวลาเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 1 วันทำการ

3. เมื่อผู้ประกอบการยื่นเอกสารผ่านระบบมาตรา 27 เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเอกสารเบื้องต้น

4. หากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ

5. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะคืนคำขอ โดยจะระบุหมายเหตุให้ทำการแก้ไขเอกสารและผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอใหม่

อ่านรายละเอียดคู่มือการยื่นคำขอเพิ่มเติมที่นี่ 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ที่นี่ 
ที่มา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้ที่นี่
รูปโดย: Freepik

Was this article helpful?
YesNo