การขอวีซ่าออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางมาเมืองไทย ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ และมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบมาตรฐานโลก


ขั้นตอน

1

ขอยื่นวีซ่าผ่านระบบออนไลน์

สแกน QR Code เว็บไซต์ www.thaievisa.go.th

2

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ แล้วยื่นเอกสาร

3

นัดหมายวัน – เวลา ผ่านระบบ

เพื่อเดินทางไปยื่นหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

4

ชำระค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทย (E-Payment) รับใบเสร็จทางอีเมลและพิมพ์ใบนัดหมายเก็บไว้

ข้อควรรู้

สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว 21 แห่งใน 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ แคนาดา นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

Was this article helpful?
YesNo