Home > News & Tips > Knowledge > เกร็ดน่ารู้ 22 สินค้าเกษตรที่มีมาตรการนำเข้าภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) 

เกร็ดน่ารู้ 22 สินค้าเกษตรที่มีมาตรการนำเข้าภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) 

สิงหาคม 21, 2023 | 10619 views

การนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือที่เรียกว่า ภาคีแกตต์ 1947 เป็นสินค้าที่ผู้นำเข้าจำเป็นจะต้องมีหนังสือรับรอง ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ/หน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมาย เพื่อใช้แสดงต่อกรมศุลกากรสำหรับการรับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และต่อไปนี้คือเกร็ดน่ารู้ที่เรานำมาฝาก

เงื่อนไขสำคัญควรรู้

 • เป็นสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947 
 • ผู้นำเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ไปแสดงต่อกรมศุลกากรในการประกอบการนำเข้า

รายการสินค้า

 1. น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม นมและครีมที่ทำให้เข้มข้นและไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ และเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง
 2. นมผงขาดมันเนย นมและครีมที่ทำให้เข้มข้นหรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ เฉพาะที่เป็นผงเม็ดหรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก 
 3. มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป 
 4. หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น และหอมหัวใหญ่แห้งเป็นผงหรือไม่เป็นผง
 5. กระเทียม สดหรือแช่เย็น และกระเทียมแห้งเป็นผงหรือไม่เป็นผง 
 6. มะพร้าวและมะพร้าวฝอย มะพร้าวฝอยทำให้แห้ง และมะพร้าวอื่นๆ (มะพร้าวผลจะปอกเปลือกหรือไม่ก็ตาม)
 7. ลำไยแห้ง 
 8. เมล็ดกาแฟ จะคั่วบดหรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟรวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม 
 9. ชา ชาใบและชาผง โดยไม่รวมถึงชาผงสำเร็จรูป (Instant tea) และชาสมุนไพรอื่นๆ
 10. พริกไทย พริกในตระกูลไปเปอร์ไม่บดและไม่ป่น และบดหรือป่น
 11. ข้าว 
 12. เนื้อมะพร้าวแห้ง 
 13. เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 
 14. น้ำมันถั่วเหลือง และแฟรกชั่นของน้ำมันถั่วเหลืองจะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี
 15. น้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม แฟรกชันของน้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 
 16. น้ำมันมะพร้าว และแฟรกชั่นของน้ำมันมะพร้าว
 17. กาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟ สิ่งสกัดหัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟและของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัดหัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟเป็นหลัก 
 18. เส้นไหม ไหมดิบที่ยังไม่ได้ตีเกลียว และเส้นไหมสำเร็จรูป (ด้ายไหมสำหรับใช้ทอผ้า)
 19. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์) 
 20. เมล็ดถั่วเหลือง (จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม) 
 21. น้ำตาลทราย ที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีตและซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมีในลักษณะของแข็ง 
 22. กากถั่วเหลือง กากน้ำมันและกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองจะบดหรือทำให้เป็นเพลเลต 

ข้อยกเว้นในการควบคุม

การนำเข้าในกรณีต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือรับรองฯ เพื่อแสดงต่อกรมศุลกากร 

 • นำเข้ามาเพื่อใช้ทำพันธุ์แต่ไม่รวมถึงมันฝรั่งตามพิกัดศุลกากรขาเข้าประเภทที่ 0701.10.00 และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ตามพิกัดศุลกากรขาเข้าประเภทที่ 1209.91.00
 • นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเพื่อการศึกษาวิจัยในปริมาณเท่าที่จำเป็น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 

Was this article helpful?
YesNo