Home > News & Tips > Covid-19 > 1 ก.พ.นี้ ไทยเปิดลงทะเบียน Test & Go

1 ก.พ.นี้ ไทยเปิดลงทะเบียน Test & Go

มกราคม 31, 2022 | 600 views

จากเดิมที่รัฐบาลระงับการเดินทางเข้าไทยเป็นจำนวน 63 ประเทศตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 64 เป็นต้นมา แต่นับจากวันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ไทยเตรียมเปิดประเทศให้นักเดินทางเข้าราชอาณาจักร ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. อนุญาตให้เข้าได้ทุกประเทศ
 2. ปรับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันแรก และวันที่ 5 ของการเดินทาง
 3. จัดระบบการตรวจสอบและกำกับการเข้าที่พัก โดยต้องตรวจหาเชื้อให้ครบ 2 ครั้ง และต้องรออยู่ในที่พักจนได้รับผลตรวจ
 4. กำหนดระบบประกันให้ชัดเจน กรณีประกันไม่ครอบคลุม ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 5. หากมีการระบาดมากขึ้นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง อาจมีการปรับมาใช้ระบบพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox)

ทั้งนี้ในแผนฯ ดังกล่าวได้เพิ่มจังหวัด Sandbox อีก 3 พื้นที่ ได้แก่

 1. จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่)
 2. จ.ตราด (เกาะช้าง)
 3. การเปิดพื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่ จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า) ในช่วง 7 วันที่ต้องพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

ข้อควรรู้ของการปรับมาตรการ  

 • ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจองที่พัก 7 วันในโรงแรมที่กำหนด และต้องตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ได้แก่ วันแรก และวันที่ 5-6
 • มีระบบการตรวจสอบ และกำกับการเข้าออกโรงแรมทุกวันเป็นเวลา 7 วันในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหรือในกลุ่มจังหวัด ไม่เกิน 3 โรงแรม
 • ปรับมาตรการในการติดตามตัวเพื่อให้สามารถดำเนินการและติดตามได้ โดยให้โรงแรมเป็นผู้ตรวจสอบการเข้าพักทุกวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน และมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ SHA Manager หรือ COVID Manager ทั้งนี้ ผู้เดินทางสามารถเดินทางไป-กลับในจังหวัดใกล้เคียงได้
Was this article helpful?
YesNo