Home > News & Tips > Service > NSW บริการออนไลน์ เชื่อมต่อความสะดวกรวดเร็วในด้านโลจิสติกส์

NSW บริการออนไลน์ เชื่อมต่อความสะดวกรวดเร็วในด้านโลจิสติกส์

สิงหาคม 22, 2022 | 698 views

ในตอนนี้ผู้ประกอบการหลายท่านคงรู้จักระบบ National Single Window (NSW) กันเป็นอย่างดีแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อขอใช้บริการต่างๆ กับระบบภาครัฐของไทยในด้านการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์  ที่ได้หันมาให้บริการออนไลน์กับประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยทั้งเรื่องการประหยัดเวลา ลดค่าใช้ในการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเอง

ทำความรู้จัก NSW – National Single Window

 • เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B) สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
 • จุดเริ่มต้นของระบบ NSW ในไทย กรมศุลกากรได้นำแนวคิดของ Single Window มาประยุกต์ใช้สำหรับการนำเข้า ส่งออก โดยพัฒนาบริการศุลกากรจากระบบเอกสารกระดาษมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ต่อมาพัฒนาเป็นระบบ NSW ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่างๆ
 • เป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ (ปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการแบบเดิม)  เพื่อลดรูปแบบเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจแบบปลอดภัยและไร้เอกสาร
 • เป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูล “ใบอนุญาต/ใบรับรอง” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีผู้ใช้บริการในทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
 • สามารถติดตามผลในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออก และการอนุมัติต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 • ระบบ NSW ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) บางส่วน
 • ปัจจุบันระบบ NSW รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้บริการ 37 หน่วยงาน

37 หน่วยงานรัฐที่พร้อมให้บริการ NSW

 1. กรมศุลกากร
 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 3. กรมทรัพยากรธรณี
 4. กรมควบคุมโรค
 5. กรมป่าไม้
 6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 7. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 8. กสทช.
 9. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 10. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 11. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 12. กรมการขนส่งทางบก
 13. กรมการอุตสาหกรรมทหาร
 14. การยางแห่งประเทศไทย
 15. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 16. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 17. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 18. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 19. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 20. กรมการค้าภายใน
 21. กรมสรรพสามิต
 22. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 23. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 24. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 25. กรมธุรกิจพลังงาน
 26. กรมศิลปากร
 27. กรมประมง
 28. กรมวิชาการเกษตร
 29. กรมการปกครอง
 30. กรมการค้าต่างประเทศ
 31. กรมปศุสัตว์
 32. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 33. กรมเจ้าท่า
 34. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 35. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 36. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 37. สำนักงานประกันสังคม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการบริการของระบบ NSW ได้ที่  https://www.thainsw.net/INSW/index.jsp 

Was this article helpful?
YesNo